قرص ستریزین شفا 10 میلی گرم (سیتریزین)

CETIRIZINE SHAFA 10 MG Tablet

داروسازی شفا [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی شفا

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب