قرص استافلش 500 میلی گرم

ACETAFLASH 500 MG Tablet

دارو سازی آرامیس فارمد [ ایران ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب