قطره چشمی لاتانوپروست داروپخش 50میکروگرم/میلی لیتر

LATANOPROST DP 50 MCG/ML 5 ML Opht Drop

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب