سوسپانسیون کلاموکس 457میلی گرم/5 میلی لیتر

CLAMOX® 457MG/5ML FOR SUSP

داروسازی دانا [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی دانا

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب