قرص اکس کاربازپین-شفا 600 میلی گرم

OXCARBAZEPINE-SHAFA® 600MG TAB

داروسازی شفا [ ایران ]
داروهای ضد صرع

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب