قرص آتنولول راموفارمین 50 میلی گرم

ATENOLOL RAMOPHARMIN 50MG TAB

داروسازی راموفارمین [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی راموفارمین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب