کپسول سفکسیم آفا شیمی 400میلی گرم

CEFIXIME AFA CHEMIE 400MG CAP

داروسازی آفا شیمی [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی آفا شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب