قرص ریفاکسیمین کوثر 200 میلی گرم

RIFAXIMIN Cosar 200 MG Tablet

داروسازی کوثر [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی کوثر

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب