ویال فلوکونازول تهران شیمی 400میلی گرم/200 میلی لیتر

FLUCONAZOLE TEHRAN CHEMIE 400MG/200ML VIAL

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
داروهای ضد قارچ

داروسازی تهران شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب