کپسول پرگابالین امین 150 میلی گرم (پرگاسول)

PREGABALIN AMIN (PREGASOL) 150MG CAP

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی امین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب