آمپول اپی روبیسین اکتاویس 2 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر

EPIRUBICIN ACTAVIS Injection 2 mg/ml, 5ml

ACTAVIS [ ایسلند ]
داروسازی اکتوورکو
آنتی نئوپلاستیک

ACTAVIS

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب