محلول قابل تزریق لینووکس 2میلی گرم/میلی لیتر 300 میلی لیتر

LINOVOX 2MG/ML 300 ML SOLUTION INJ

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی تهران شیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب