کرم بیکائین 30 گرم

BICAINE® 30G CREAM

داروسازی تهران دارو [ ایران ]
بیحس کننده های موضعی

داروسازی تهران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب