قرص دی والپروئکس داروپخش 500 میلی گرم

Divalproex E.C DP 500mg TAB

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای ضد صرع

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب