کرم موضعی دکسودرم 5% 30گرم

DEXODERM® 5% 30G TOP CREAM

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
داروهای متفرقه

داروسازی تهران شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب