قرص کوتریموکسازول داروپخش 480 میلی گرم

Co-trimoxazole DP 480MG TAB

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب