قرص کلردیازپوکساید رامین 5 میلی گرم


CHLORDIAZEPOXIDE RAMIN 5MG TAB

داروسازی راموفارمین [ ایران ]

داروسازی راموفارمین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب