قرص کلردیازپوکساید رامین 5 میلی گرم

CHLORDIAZEPOXIDE RAMIN 5MG TAB

داروسازی راموفارمین [ ایران ]

داروسازی راموفارمین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب