کپسول نوریکا 75 میلی گرم

NEURICA® 75MG CAP

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی تهران شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب