قرص اوروسیترا 5 میلی اکی والان

UROCITRA 5 MEq Tablet

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]

داروسازی سبحان دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب