کرم موضعی پیمودرم 1%

PIMODERM 1% TOPICAL CREAM

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
داروهای پوستی و ضد آفتاب ها

داروسازی تهران شیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب