آمپول کتورولاک داروپخش 30 میلی گرم/میلی لیتر

KETOROLAC DP 30MG/ML AMP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب