قرص رانیتیدین-ناژو 150 میلی گرم

RANITIDINE-NAJO® 150MG TAB

داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی ایران ناژو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب