قرص ملکوکسیکام جالینوس 15 میلی گرم

MELOXICAM-JALINOUS® 15MG TAB

داروسازی جالینوس [ ایران ]

داروسازی جالینوس

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب