پودر لئوفلیزه آلپروستادیل جن فارما 20 میکروگرم

Alprostadil Genfarma 20 mcg Injection, Powder, Lyophilized

GENPHARMA [ اسپانیا ]
پروستاگلاندین ها

GENPHARMA

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب