قرص میرتازاپین تدبیر کالای جم 45 میلی گرم

MIRTAZAPINE TKJ 45 MG Tablet

داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی تدبیر کالای جم

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب