قلم لانسولین ان 100واحد/میلی لیتر 3 میلی لیتر

LANSULIN N 100IU/ML 3ML CARTRIDGE

داروسازی اکسیر [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی اکسیر

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب