قرص لوزارتان-حکیم 25 میلی گرم

LOSARTAN-HAKIM® 25MG TAB

داروسازی حکیم [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی حکیم

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب