قرص آمی-نالیدیکسیک اسید 500 میلی گرم

AMI-NALIDIXIC ACID® 500MG TAB

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی امین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب