قرص لوودوپا-سی-جالینوس 250/25 میلی گرم

LEVODOPA-C FORTE-JALINOUS® 250/25 TAB

داروسازی جالینوس [ ایران ]
دوپامینرژیک ها

داروسازی جالینوس

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب