پودر قابل تزریق دی پی پنتوکس 40 میلی گرم

DIPIPANTOX 40 MG POWDER FOR SOLUTION

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای گوارشی

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب