قرص مترونیدازول فندا 250 میلی گرم

METRONIDAZOLE FANDA 250MG Tablet

فن آوریهای نوین دارویی آتیه [ ایران ]
داروهای ضد پروتوزوآها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب