قرص آملودیپین/آتورواستاتین تی سی 5/10 میلی گرم

AMLODIPINE/ATORVASTATIN TC 5/10MG TAB

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی تهران شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب