کپسول پیوسته رهش هیپنوکا 5 میلی گرم

Hypnoka 5 mg E.R CAP

داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب