پودر قابل تزریق سیازیل 10 میلی گرم

CIAZIL 10 Injection,Powder 10 mg

GENPHARMA [ یونان ]
جلال آرا
آنتی نئوپلاستیک

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب