قرص ریزاتریپتان جالینوس 10 میلی گرم

RIZATRIPTAN-JALINOUS® 10 MG TAB

داروسازی جالینوس [ ایران ]
داروهای ضد میگرن

داروسازی جالینوس

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب