سافت ژل رواتینکس

Rowatinex Softgel

نسخه دارم، از کجا تهیه کنم؟

مجری طرح پایلوت : انجمن داروسازان اصفهان

تحت نظارت معاونت غذا و دارو

مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده داروخانه می باشد

*دریافت دارو فقط بصورت حضوری در محل داروخانه و با نسخه کامل امکان پذیر است*

نام داروخانه تلفن آدرس تعداد مدت زمان ارائه
دکتر معصوم زاده 03135320844 اصفهان - اصفهان - شهر اصفهان - انتهای خیابان مشتاق سوم شهرک روشن شهر جنب مسجد علی ابن ابیطالب داروخانه دکتر معصوم زاده تعداد محدود 13 روز
دکتر حجتی 32671471 اصفهان - اصفهان - شهر اصفهان-خیابان ابوالحسن اصفهانی _نبش کوچه هجدهم تعداد محدود 14 روز
آرام
داروهای گیاهی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب