سافت ژل رواتینکس

Rowatinex Softgel

نسخه دارم، از کجا تهیه کنم؟

مجری طرح پایلوت : انجمن داروسازان اصفهان

تحت نظارت معاونت غذا و دارو

مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده داروخانه می باشد

*دریافت دارو فقط بصورت حضوری در محل داروخانه و با نسخه کامل امکان پذیر است*

نام داروخانه تلفن آدرس تعداد مدت زمان ارائه
دکتربرنجکوب 32204796 اصفهان - اصفهان - شهر اصفهان-خیابان شمس آبادی- ساختمان 110 تعداد محدود 12 روز
دکتر معصوم زاده 03135320844 اصفهان - اصفهان - شهر اصفهان - انتهای خیابان مشتاق سوم شهرک روشن شهر جنب مسجد علی ابن ابیطالب داروخانه دکتر معصوم زاده تعداد محدود 47 روز
آرام
داروهای گیاهی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب