کپسول آموکسی سیلین آفا شیمی 250 میلی گرم

AMOXICILLIN AFA CHEMIE 250MG CAP

داروسازی آفا شیمی [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی آفا شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب