قرص لوزارتان-اکسیر 50 میلی گرم

LOSARTAN-EXIR® 50MG TAB

داروسازی اکسیر [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی اکسیر

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب