اگزالی پلاتین

آنتی نئوپلاستیک
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف اگزالی پلاتین

Oxaliplatin یک ترکیب حاوی پلاتینوم است مشابه با سیس پلاتین در درمان سرطان کولورکتال متاستاتیک این دارو همراه با فلورواوراسیل و اسید فولینیک تجویز می گردد. دوز توصیه شده mg/m 85 به طریق انفوزیون داخل وریدی طی 2 تا 6 ساعت می باشد که در 250 تا 500 ml گلوکز 5% حل می گردد. دوز تجویزی را می توان در فواصل 2 هفته ای تکرار نمود. جهت کاهش عوارض تولیدکنندگان پیشنهاد می کنند دوز آغازین را به mg/m 65 کاهش دهند. همیشه قبل از fluoropyrimidine ها باید Oxaliplatin را تجویز نمود. جهت درمان سرطان تخمدان نقش این دارو در دست بررسی است.

فارماکوکینتیک اگزالی پلاتین

متعاقب دوز داخل وریدی این دارو به صورت وسیع در کل بدن توزیع می گردد و به صورت برگشت ناپذیر به گلبولهای قرمز خون متصل می شود که این باعث طولانی شدن نیمه عمر دارو می شود. نیمه عمر نهایی متوسط دارو بین 373 ساعت و 391 ساعت متغیر است. این دارو به صورت وسیع به ترکیبات غیر فعال و فعال متابولیزه می گردد و عمدتاً از طریق ادرار دفع می گردد.

عوارض جانبی اگزالی پلاتین

این عوارض مشابه با عوارض ناشی از سیس پلاتین می باشند اما حالت تهوع و استفراغ و نفروتوکسیستی و مهار شدن میلوئید کمتر واضح می باشند. افزایش مقادیر آنزیم های کبدی می تواند رخ دهد. مسمومیت عصبی باعث محدودیت دوز می شود و در 85 تا 95% بیماران نوروپاتی محیطی رخ می دهد و درد و اختلالات عملکردی و از بین رفتن رفلکس های تاندونی می توانند ایجاد شود. فیبروز ریوی که می تواند کشنده باشد نیز مشاهده شده است. خارج شدن Oxaliplatin از عروق می تواند باعث ایجاد درد موضعی و التهاب شود و این عوارض گاهاً شدید می باشند و باعث ایجاد نکروز می شوند.
معاینه عصبی باید در فواصل زمانی منظم در طی درمان انجام شود و در صورت طولانی شدن علایم و شدت یافتن آن ها دوز تجویزی باید کاهش یابد. شمارش منظم گلبولهای خون باید در طی درمان صورت پذیرندو تا بهبودی شمارش آن ها نباید اقدام به تکرار دوره درمانی نمود. در بیماران مبتلا به نوروپاتی حسی از قبل و یا مهار بودن میلوئید و یا مبتلا به اختلالات شدید کلیوی نباید این دارو را تجویز نمود. در آنهایی که دارای درجاتی متوسط از اختلالات کلیوی هستند عملکرد کلیوی و مسمومیت باید به طور دقیق بررسی شوند.

تداخلات دارویی اگزالی پلاتین

رجوع شود به مبحث داروهای آنتی نئوپلاستیک.

دارو های هم گروه اگزالی پلاتین

D :
Use in LIFE-THREATENING emergencies when no safer drug available. Positive evidence of human fetal risk.

Lactation: not known if excreted in milk
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
01916
07040
09749
01915
07041

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
پودر قابل تزریق اوگزالی پلاتین اکتاویس 100 میلی گرم
پودر قابل تزریق اوگزالی پلاتین اکتاویس 50 میلی گرم
ویال اگزالی پلاتین هوسپیرا 5میلی گرم/میلی لیتر 20میلی لیتر
ویال اگزالیپلاتین هوسپیرا 5میلی گرم/میلی لیتر 10میلی لیتر
پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین میلان 50 میلی گرم
پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین ماین 100 میلی گرم
پودر قابل تزریق الوگزاتین 100 میلی گرم
پودر قابل تزریق الوگزاتین 50 میلی گرم
ویال الوگزاتین 5میلی گرم/میلی لیتر 20میلی لیتر
ویال الوگزاتین 5میلی گرم/میلی لیتر 10میلی لیتر
پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین اینتاس 100میلی گرم
پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین اینتاس 50 میلی گرم
پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین ابه و 50میلی گرم
پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین ابه و 100 میلی گرم
پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین 50 میلی گرم
پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین 100 میلی گرم
پودر قابل تزریق اکسالی پلاتین میلان 50 میلی گرم
پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین میلان 100 میلی گرم
پودر قابل تزریق آکسیوپلاتین 50 میلی گرم
پودر قابل تزریق آگزیوپلاتین 100 میلی گرم
پودر قابل تزریق ریبوکساتین 100 میلی گرم
پودر قابل تزریق ریبوگزاتین 50 میلی گرم
ویال اگزالی پلاتین-آکویدا 5 میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
ویال اگزالی پلاتین-آکویدا 5 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر
Oxaliplatin available in Iran

Oxaliplatin available in Iran

Brand names
OXALIPLATIN ACTAVIS Injection,Powder 100 mg
OXALIPLATIN ACTAVIS Injection,Powder 50 mg
OXALIPLATIN HOSPIRA Injection,Solution 5 mg/ml,20 ml
OXALIPLATIN HOSPIRA Injection,Solution 5 mg/ml,10 ml
OXALIPLATIN MAYNE Injection,Powder 50 mg
OXALIPLATIN MAYNE Injection,Powder 100 mg
ELOXATIN Injection,Powder 100 mg
ELOXATINInjection,Powder 50 mg
ELOXATIN Injection,Solution 5 mg/ml,20 ml
ELOXATIN Injection,Solution 5 mg/ml,10 ml
OXALIPLATIN INTAS Injection,Powder 100 mg
OXALIPLATIN INTAS Injection Powder 50 mg
OXALIPLATIN EBEWE Injection,Powder 50 mg
OXALIPLATIN EBEWE Injection,Powder 100mg
OXALIPLATIN Injection,Powder 50 mg
OXALIPLATIN Injection,Powder 100 mg
OXALIPLATIN MYLAN Injection,Powder 50 mg
OXALIPLATIN MYLAN Injection,Powder 100 mg
AXIOPLATIN Injection,Powder 50 mg
AXIOPLATIN Injection,Powder 100 mg
RIBOXATIN Injection,Powder 100 mg
RIBOXATIN Injection,Powder 50 mg
OXALIPLATIN-AQVIDA Injection,Solution 5 mg/ml,10 ml
OXALIPLATIN-AQVIDA Injection,Solution 5 mg/ml,20 ml
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب