والگان سیکلوویر

ضد ویروسها
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف والگان سیکلوویر

ضد ویروس (نوکلئوزید صناعی).

الف- رتینیت فعال سیتومگالو ویروس (CMV) در بیماران ایدزی: 900mg از راه خوراکی 2 بار در روز با غذا برای 21 روز. دوز نگهدارنده، 900mg ،1بار در روز با غذا می باشد.

ب- رتینیت غیر فعال سیتومگالو ویروس: 900mg از راه خوراکی 1 بار در روز با غذا

ج- پیشگیری از عفونت CMV در پیوند قلب، کلیه و کلیه-پانکراس در بیماران در معرض خطر (دهنده CMV سروپوزتیو/گیرنده CMV سرونگاتیو): 900mg از راه خوراکی 1 بار در روز با غذا که در خلال 10 روز اول پیوند شروع شده و تا 100 روز بعد از پیوند ادامه می یابد.

مکانیسم اثر والگان سیکلوویر

دارو یک پرودراگ است که تبدیل به گان سیکلویر شده و سبب مهار رپلیکاسیون DNA ویروس CMV می شود.

فارماکوکینتیک والگان سیکلوویر

دارو پیرو تجویز خوراکی سریعا جذب می شود. مصرف همراه با غذا جذب دارو را افزایش می دهد. دفع دارو کلیوی است.

عوارض جانبی والگان سیکلوویر

آژیتاسیون، گیجی، تب، هالوسیناسیون، سردرد، بی خوابی، نوروپاتی محیطی، تشنج، جداشدن شبکیه، تهوع، اسهال، استفراغ، کاهش کلیرنس کراتینین، آنمی آپلاستیک، دپرسیون مغز استخوان، ترومبوسیتوپنی، واکنش های ازدیاد حساسیت، سپسیس.

تداخلات دارویی والگان سیکلوویر

الف- مصرف همزمان این دارو با دیدانوزین ممکن است سبب افزایش جذب دیدانوزین شود.

ب- مصرف همزمان این دارو با ایمیونوساپرسانت ها و یا زیدوودین ممکن است باعث افزایش ریسک نوتروپنی، آنمی، ترومبوسیتوپنی و دپرسیون مغز لستخوان شود.

ج- مصرف همزمان این دارو با پروبنسید ممکن است سبب کاهش کلیرنس کلیوی گان سیکلویر شود.

دارو های هم گروه والگان سیکلوویر

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Lactation: not known if distributed in breast milk; do not nurse
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
19085
04768

فروشگاه دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب