آکامپروسات

! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف آکامپروسات

موارد مصرف:
در درمان وابستگی به الکل کاربرد دارد.
مقدار مصرف: 333 میلی گرم 3 بار در روز

مکانیسم اثر آکامپروسات

کاهش اثر گیرنده NMDA،تقویت مسیر گابائرژیک

فارماکوکینتیک آکامپروسات

توزیع: Vd: حدود 1 L/kg
اتصال به پروتئین: ناچیز
متابولیسم: متابولیزه نمی شود
نیمه عمر حذف: 20 تا 33 ساعت
زمان رسیدن به پیک: 3 تا 8 ساعت
دفع: ادراری (به صورت دست نخورده)
فراهمی زیستی: 11%، با غذا کمی کاهش می یابد

منع مصرف آکامپروسات

در نارسایی شدید کلیه

عوارض جانبی آکامپروسات

دپرسیون CNS

تداخلات دارویی آکامپروسات

تداخل قابل توجهی با داروهای دیگر ندارد.

هشدار ها آکامپروسات

در فرد با سابقه خودکشی با احتیاط مصرف شود

توصیه های دارویی آکامپروسات

ریسک نقص سایکوموتور وجود دارد؛ تا زمانی که اثرات دارو روی فرد از بین نرفته است، حین رانندگی یا کار با دستگاه های خطرناک باید احتیاط شود
ریسک خودکشی؛ بیمار، خانواده و اطرافیان وی باید در صورت تمایل به خودکشی یا علائم افسردگی به پزشک اطلاع دهند.
درمان باید حتی در صورت عود بیماری، طبق روند تجویز شده ادامه پیدا کند
در صورت مصرف مجدد الکل با پزشک مشورت کنید.
به بیمار توصیه شود که این دارو تنها در صورتی به ترک الکل کمک می کند که به عنوان بخشی از درمان که شامل مشاوره و سایر روندهای حمایتی است استفاده شود.
داروهای همزمان چه نسخه ای و چه OTC همچنین بیماری های همزمان به پزشک اطلاع داده شود.

دارو های هم گروه آکامپروسات

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Lactation: Distributed into milk in rats; not known whether distributed into human milk.1 Use caution
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
09245

فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب