دروپریدول

! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف دروپریدول

دروپريدول براي ايجاد آرامش و كنترل سريع وضعيت بيمار در اختلالات رواني نظير مانيا و نيز كنترل نهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني و به عنوان داروي پيش‌بيهوشي به تنهايي و يا همراه با داروهاي ديگر نظير فنتانيل و نيتروس اكسايد براي ايجاد بيهوشي عمومي به كار مي‌رود.

مکانیسم اثر دروپریدول

دروپريدول اثر خود را عمدتا با انسداد گيرنده‌هاي دوپاميني‌ در سيستم اعصاب مركزي ايجاد مي‌نمايد . اين دارو گيرنده‌هاي الفا – آدرنرژيك را نيز مهار مي‌نمايد.

فارماکوکینتیک دروپریدول

جذب اين دارو پس از تزريق عضلاني كامل مي‌باشد. اثر دروپريدول 10-3 دقيقه بعد از تزريق عضلاني ظاهر مي‌گردد. سريعاً‌ در بدن توزيع شده و متابوليسم كبدي وسيعي دارد. نيمه عمر آن بيش از 2 ساعت مي‌باشد. اثر تسكين پخش دارو حدود 4-2 ساعت طول مي‌كشد. اين دارو از طريق كليه و صفرا دفع مي‌گردد.

منع مصرف دروپریدول

1. اين دارو در صورت وجود كاهش پتاسيم خون ، كاهش منيزيم خون، طولاني شدن فاصله QTدر نوار قلبي، ( كه از قبل وجود داشته باشد)، حساسيت به دارو و فئوكروموسيتوم نبايد مصرف شود.
2. بيماران سالخورده ، ناتوان و افرادي كه بشدت بيمار هستند، ممكن است به‌اثرات كاهنده فشار خون و تسكين بخش اين دارو حساس‌تر باشند. كاهش مقدار مصرف در اين بيماران توصيه مي‌شود.

عوارض جانبی دروپریدول

عوارض خارج هرمي و ديسكينزي ديررس ، خواب‌آلودگي ، كابوس شبانه، افسردگي، بي‌ثباتي خلقي، بي‌خوابي واغتشاش شعور بوسيله اين دارو ممكن است ايجاد شود. عوارض خارج هرمي ، خصوصاً واكنش‌هاي ديستونيك و آكاتزي شايع‌تر و بويژه درافراد دچار تيروئيد سمي بروز مي‌نمايد.

تداخلات دارویی دروپریدول

خطر بروز آريتمي بطني در صورت مصرف همزمان با داروهاي آنتي هيستامين مانند ترفنادين افزايش مي‌يابد. داروهاي خواب‌آور و ضد هيجان اثر تسكين‌بخش اين دارو را افزايش مي‌دهند. داروهايي نظير متوكلوپراميد و ليتيم عوارض خارج هرمي دروپريدول را افزايش مي‌دهند.

هشدار ها دروپریدول

دراپريدول در بيماري هاي قلبي – عروقي، پاركينسون، صرع ، در صدمات كبدي و پاركينسون و الكلسيم حاد بايد با احتياط فراوان به كار رود.

توصیه های دارویی دروپریدول

1. از مصرف فرآورده‌هاي حاوي الكل يا ساير داروهاي مضعف CNSتا 24 ساعت پس از مصرف دروپريدول بايد خودداري نمود.
2. از رانندگي يا كار با ماشين آلات تا 24 ساعت پس ازمصرف دروپريدول بايد خودداري نمود.

دارو های هم گروه دروپریدول

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Use in labor and delivery not recommended. Lactation Not known whether droperidol is distributed into milk.114 Use with caution
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
01339
01483

فروشگاه دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب