مونته لوکاست

! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف مونته لوکاست

مونتلوکاست یک آنتاگونسیت انتخابی گیرنده لوکوترین با عملکرد و کاربردهای مشابه با زافیرلوکاست است اگر چه گزارش شده است که طول مدت فعالیت آن طولانی تر است و به صورت نمک های سدیم تجویز می شود ولی دوزها بر اساس پایه بیان می شوند به طوری که mg10/37 مونتلوکاست سدیم تقریباً معادل با 10 میلی گرم مونتلوکاست می باشد. در درمان آسم مزمن مونتلوکاست سدیم با دوزهای معادل 10 میلی گرم مونتلوکاست و یکبار در روز داده می شود و مصرف ان باید در بعدازظهرها صورت گیرد. در مورد بچه های 6 سال تمام تا 14 سال می توان دوز معادل با 5 میلی گرم مونتلوکاست تجویز کرد و در کودکان 6 ماهه تا 5 ساله دوز معادل با 4 میلی گرم. نکته این که نباید از آن در درمان حملات حاد آسم استفاده کرد. در برخورد با رینیت آلرژیک فصلی دوزهای مشابه با آسم در بالغین و کودکان 2سال به بالا تجویز می شود.

فارماکوکینتیک مونته لوکاست

اوج غلظت پالاسمایی مونتلوکاست 2 تا 4 ساعت بعد از تجویز خوراکی حاصل می شود. زیست دستیابی متوسط 64% می باشد. مونتلوکاست بیش از 99% به پروتین های پلاسما متصل می شود و به طور وسیع در کبد توسط سیتوکروم 450p- و ایزوآنزیم های 4A3CYP، 6A2CYP و 9C2CYP متابولیزه می شود و عمدتاً از طریق مدفوع و از راه صفرا دفع می گردد. در بیماران مبتلا به اختلالات ملایم تا متوسط کبدی متابولیسم کاهش می یابد و نیمه عمرحذف دارو طولانی تر می شود.

عوارض جانبی مونته لوکاست

همانند آنچه در مورد Zafirlukast گفته شد.

تداخلات دارویی مونته لوکاست

تولیدکنندگان توصیه می کنند هنگام تجویز همزمان تحریک کننده های قوی آنزیم کبدی مثل فنی توئین، فنوباربیتال یا ریفامپین با مونتلوکاست، مانیتور کردن بالینی صورت پذیرد.

دارو های هم گروه مونته لوکاست

B :
May be acceptable. Either animal studies show no risk but human studies not available or animal studies showed minor risks and human studies done and showed no risk.

Lactation: Unknown whether agent is excreted in breast milk, use with caution
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
09448
06043
01895

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص جویدنی ملوکاست 5 میلی گرم
قرص جویدنی آسمونت 5 میلی گرم
قرص جویدنی مونته لوکاست دی پی 5 میلی گرم
قرص جویدنی لوکاستد 5 میلی گرم
قرص جویدنی ایروکاست 5 میلی گرم
قرص جویدنی مونتکس 5 میلی گرم
قرص آسمورال 10 میلی گرم
قرص ملوکاست 10 میلی گرم
قرص مونته لوکاست جالینوس 10 میلی گرم
قرص مونته لوکاست تی.دی 10 میلی گرم
قرص مونته لوکاستد 10 میلی گرم
قرص مونته لوکاست زهراوی 10 میلی گرم
قرص ایروکاست 10 میلی گرم
قرص مونته لوکاست-اوه سینا 10 میلی گرم
قرص مونته لوکاست-سها چهارباغ 10 میلی گرم
قرص مونتکس 10 میلی گرم
ساشه گرانول سینگولر(سینگولار) پدیاتریک 4میلی گرم/ساشه
قرص جویدنی سینگولر(سینگولار) 5 میلی گرم
قرص سینگولر (سینگولار) 10 میلی گرم
قرص مونه لوکاست پورسینا 10 میلی گرم
قرص جویدنی آسمورال 5 میلی گرم
قرص مونته لوکاست-حکیم 10 میلی گرم
قرص جویدنی مونته لوکاست-حکیم 5 میلی گرم
قرص روکشدار اکتولوکاست 10 میلی گرم
قرص آسمونت 10 میلی گرم
قرص جویدنی اکتولوکاست 5 میلی گرم
Montelukast available in Iran

Montelukast available in Iran

Brand names
MELUKAST 5MG CHEWABLE TAB
ASMONT 5MG CHEWABLE TAB
MONTELUKAST DP 5MG CHEWABLE TAB
LUKASTED 5MG CHEWABLE TAB
AIROKAST 5MG CHEWABLE TAB
MONTEX 5MG CHEWABLE TAB
ASMORAL 10 MG TAB
MELUKAST 10MG TAB
MONTELUKAST JALINOUS 10MG TAB
MONTELUKAST T.D 10MG TAB
LUKASTED 10MG TAB
MONTELUKAST ZAHRAVI 10MG TAB
AIROKAST 10MG TAB
MONTELUKAST-AVECINA 10MG TAB
MONTELUKAST-SOHA CHARBAGH 10MG TAB
MONTEX 10MG TAB
SINGULAIR PEDIATRIC Granule 4 mg/Sachet
SINGULAIR Tablet 5 mg,Chewable
SINGULAIR Tablet 10 mg
Montelukast PURSINA 10MG TAB
ASMORAL® 5MG CHEWABLE TAB
MONTELUKAST-HAKIM 10MG TAB
MONTELUKAST-HAKIM 5MG CHEWABLE TAB
ACTOLUKAST 10MG F.C TAB
ASMONT 10 MG TAB
ACTOLUKAST 5MG Chewable TAB
گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب