فوسینوپریل

داروهای قلبی عروقی
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

فارماکوکینتیک فوسینوپریل

-نیمه عمر: ۱۲ساعت
-زمان شروع اثر: ۱ساعت
-زمان پیک پلاسمایی: ۳ساعت
-فراهمی زیستی: ۳۶٪‏
-اتصال به پروتئین: ٩٥٪‏
-جذب: ۳۶٪‏
-متابولیسم: کبدی
-متابوليت: فوزینو پریلات (فعال)
-کلیرانس از تمام بدن: ۲۶-۳۹ mL/min
-کلیرانس کلیوی: 0.4 L/kg/hr
-دفع: ادرار (۴۵-۵۰٪‏) -مدفوع (٤٥-٥٠٪‏)

دارو های هم گروه فوسینوپریل

D :
Use in LIFE-THREATENING emergencies when no safer drug available. Positive evidence of human fetal risk.

Category C (1st trimester); Category D (2nd and 3rd trimesters). Lactation Distributed into milk.Use not recommended
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب