تامسولوزین

داروهای مجاری ادرای
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف تامسولوزین

تامسولوزین در هایپر پلازی پروستات(بزرگ شدن پروستات) کاربرد دارد(BPH).
سایر موارد کاربرد این دارو: درمان علائم انسداد و اختلال عملکرد خروجی مثانه و تسهیل دفع سنک های کلیوی.

مکانیسم اثر تامسولوزین

تامسولوزین آنتاگونیست گیرنده های آلفا 1 آ- آدرنوسپتور در پروستات است. عضلات غیر ارادی در پروستات به واسطه گیرنده های Alfa 1Aآدرنوسپتور منقبض می شوند. بلوک این گیرنده ها باعث استراحت و رها شدن عضلات غیر ارادی انتهای مثانه و پروستات می شود و متعاقبا جریان ادرار و علائم بزرگی پروستات کاهش می یابد.(BPH). تقر یبا 75 درصد گیرنده های آلفا 1 پروستات از نوع Alfa 1A هستند.

فارماکوکینتیک تامسولوزین

جذب این دارو از راه خوراکی بیش از 90 درصد است. اتصال پروتئین 94 تا 99 درصد است. متابولیسم کبدی دارو توسط CYP3A4 و 2D6 انجام می شود. نیمه عمر دلرو در افراد سالم 9 تا 13 ساعت و در گروه هدف 14 تا 15 ساعت است.

منع مصرف تامسولوزین

مصرف این دارو در زنان باردار اکیدا ممنوع است. جزء گروه X طبق بندی مس شود که منجر به نقص عضو جنین می گردد.

حساسیت شدید به تامسولوزین و ترکیبات مشابه.

عوارض جانبی تامسولوزین

افت فشار خون وضعیتی 6 تا 19 درصد.
سردرد، گیجی
اختلالات انزال
رینیت،
حالت خواب و بیداری(somnolence)، بی خوابی، خستگی
اسهال
دندان درد، درد لثه

تداخلات دارویی تامسولوزین

هم زمان با سایر داروهای مهار کننده آلفا 1 و مهار کننده هایCYP3A4 منع مصرف جدی دارد.
ممکن است سطح سرم و سمیت مهار کننده های آلفا 1 و داروهای مهار کننده کانال کلسیم را افزایش دهد.
سطح سرمی و اثربخشی تامسولوزین ممکن است با داروهای کاهش دهنده CYP3A4 کاهش یابد: پگ اینترفرون آلفا- 2 بی

هشدار ها تامسولوزین

این دارو نباید به عنوان داروی فشار خون استفاده شود. ممکن است کاهش فشار خون وضعیتی و یا سنکوپ ایجاد کند مخصوصا با مصرف اولین دوز. افت فشار خون ممکن است 4 تا 8 ساعت پس از مصرف اولین دوز دارو ایجاد شود.

دارو های هم گروه تامسولوزین

B :
May be acceptable. Either animal studies show no risk but human studies not available or animal studies showed minor risks and human studies done and showed no risk.

Lactation: Women are unlikely to use drug
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
05100
01923

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
کپسول ماکسولوسین 0.4 میلی گرم
کپسول مدالوسین 0.4 میلی گرم
کپسول پروستام 0.4 میلی گرم
کپسول پروترال 0.4 میلی گرم
کپسول پلت آهسته رهش تامسولوسین فارابی 0/4 میلی گرم
کپسول تامسولوسین آی پی پی 0.4 میلی گرم
کپسول تامسولوسین اسوه 0.4 میلی گرم
کپسول تاموسین 0.4 میلی گرم
کپسول تامسولوسین-آریا 0.4 میلی گرم
کپسول آهسته رهش تامسولوزین هگزال 0.4 میلی گرم
کپسول آهسته رهش اومنیک 0.4 میلی گرم
کپسول آهسته رهش تامسولوزین میلان 0.4 میلی گرم
کپسول تامسولوزین دی پی 0.4 میلی گرم
کپسول یوریمکس 0.4 میلی گرم
کپسول آهسته رهش تامسوور 0.4 میلی گرم
کپسول آهسته رهش پرولوسین 0.4 میلی گرم
کپسول تامسولوزین خوارزمی 0.4 میلی گرم
کپسول آهسته رهش تامسولوزین فندا 0.4 میلی گرم
قرص پروترال اپاس پیوسته رهش 0.4 میلی گرم
کپسول تامسولوزین-حکیم 0.4 میلی گرم
کپسول تدالوسین 0.4 میلی گرم
کپسول تامولیکس 0.4 میلی گرم
کپسول تامسولوسین ریحانه 0.4 میلی گرم
کپسول تامسولوسین اس تی پی 0.4 میلی گرم
Tamsulosin available in Iran

Tamsulosin available in Iran

Brand names
MAXULOSIN® 0.4MG CAP
MODALUSIN 0.4MG CAP
PROSTAM 0.4MG CAP
PROTRAL 0.4MG CAP
Tamsulosin FARABI 0.4 mg ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE, PELLETS
TAMSULOSIN IPP 0.4MG CAP
TAMSULOSIN OSVEH 0.4MG CAP
TAMUSIN® 0.4MG CAP
TAMSULOSIN-ARYA 0.4MG CAP
TAMSULOSIN HEXAL Capsule 0.4 mg,Extended Release
OMNIC Capsule 0.4 mg,Extended Release
TAMSULOSIN MYLAN Capsule 0.4 mg,Extended Release
TAMSULOSIN D.P 0.4MG CAP
URIMAX 0.4MG CAP
TAMSOVER 0.4MG EXTENDED RELEASE CAP
PROLOSIN Capsule 0.4 mg,Extended Release
TAMSULOSIN KHARAZMI 0.4MG CAP
Tamsulosin FANDA 0.4 MG ER CAP
PROTRAL OPAS 0.4MG EXTENDED RELEASE TAB
TAMSULOSIN-HAKIM 0.4MG CAP
TEDALOSIN 0.4 MG - CAP
TAMOLIX 0.4 Capsule
TAMSULOSIN REYHANEH 0.4 MG Capsule
TAMSULOSIN STP 0.4 MG Capsule
گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب