داکلیزومب

مهار کننده های ایمنی
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف داکلیزومب

داکلیزومب یک آنتی بادی مونوکلونال انسانی است که به عنوان یک آنتاگونسیت گیرنده اینترلوکین-2 عمل می کند و به زنجیره آلفای گیرنده انیترلوکین-2 (آنتی ژن CD25) متصل می شود. از آن در پیشگیری از رد حاد گرافت متعاقب پیوند کلیه استفاده می شود. این دارو با دوز 1 میلی گرم بر کیلوگرم به طریق داخل وریدی طی 15 دقیقه در 24 ساعت قبل از جراحی تجویز می گردد و در فواصل 2 هفته ای تا حد 5 دوز تکرار می شود. دوز مورد نیاز در ml50 کلرید سدیم 9/0 درصد رقیق می شود و به صورت محیطی یا مرکزی انفوزیون می گردد. کاربرد این دارو به عنوان یک ایمنوساپرسیو در دیگر پیوندها در دست بررسی است.

فارماکوکینتیک داکلیزومب

دوز تجویزی این دارو باید غلظت کافی را در سرم ایجاد کند به حدی که گیرنده های اینترلوکین-2 به مدت بیش از 90 روز اشباع شوند. نیمه عمر حذف نهایی دارو بین 11 تا 38 روز می باشد.

عوارض جانبی داکلیزومب

واکنش های افزایش حساسیت شدید ندرتاً رخ می دهند و در حین درمان باید امکانات لازم جهت درمان این نوع واکنش ها مهیا باشند.

دارو های هم گروه داکلیزومب

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Manufacturer recommends use of effective contraception before, during, and for 4 months following daclizumab use in women of childbearing potential. Lactation: Not known whether daclizumab is distributed into milk.1 Discontinue nursing or the drug
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
01918

گلوریپا داروسازی عبیدی فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب