امپی سیلین

داروهای ضد باکتری
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف امپی سیلین

این دارو در درمان عفونت های مجاری ادرار، عفونت گوش میانی، برونشیت مزمن، سالمونلوز مهاجم وسوزاک مصرف می شود.

مکانیسم اثر امپی سیلین

مکانیسم اثر: به یک یا چند پروتئین PBP متصل شده و مرحله ترانس پپتیداسیون نهایی سنتز پپتیدوگلیکان در دیواره سلولی باکتریایی را مهار می کند، در نتیجه از بیوسنتز دیواره سلولی جلوگیری می کند. با توقف چینش دیواره سلولی، باکتری ها به تدریج در اثر فعالیت آنزیم های اتولیتیک دیواره سلولی (اتولیزین ها و مورین هیدرولازها) لیز می شوند.

فارماکوکینتیک امپی سیلین

50-35 درصد دارو از راه خوراکی جذب می شود و پس از 2-5/1 ساعت غلظت سرمی دارو به اوج می رسد. در تزریق عضلانی 1 ساعت بعد غلظت دارو به اوج می رسد. نیمه عمر دارو 5/1 -1 ساعت است که در صورت عیب کار کلیه تا 19 ساعت هم ممکن است افزایش یابد. 90-75 درصد دارو به صورت تغییر نیافته از راه کلیه دفع می شود.

منع مصرف امپی سیلین

در صورت وجود سابقه آلرژیک به پنی سیلین ها نباید مصرف شود.

عوارض جانبی امپی سیلین

واکنش های حساسیتی شامل کهیر، تب، آنژیوادم، شوک آنافیلاکتیک در بیمارانی که دچار حساسیت مفرط می شوند، با مصرف این دارو گزارش شده است. همچنین، سایر عوارض جانبی این دارو تهوع، اسهال، بثورات جلدی می با شند.

تداخلات دارویی امپی سیلین

مصرف همزمان آمپی سیلین با داروهای خوراکی جلوگیری کننده از بارداری حاوی استروژن، ممکن است اثر این داروها را کاهش دهد ومنجر به بارداری ناخواسته شود. مصرف همزمان پنی سیلین ها با متوترکسات منجر به کاهش کلیرانس متوترکسات و درنتیجه مسمومیت با این دارو می شود.

هشدار ها امپی سیلین

در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه، در بیماران مبتلا به تب گلاندولار ولوسمی لنفاتیک مزمن، و سابقه بیماری های گوارشی به ویژه کولیت وابسته به آنتی بیوتیک باید با احتیاط فراوان تجویز شود.

توصیه های دارویی امپی سیلین

1- آمپی سیلین را باید با معده خالی مصرف کرد.
2- در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه به کاهش مقدار مصرف دارو نیازی نیست، مگر اینکه عیب کار کلیه شدید باشد.
3- در صورت بروز اسهال، بدون مشورت پزشک از مصرف هر گونه داروی ضد اسهال باید خودداری کرد.
4- در هنگام مصرف آمپی سیلین، از سایر روش های جلوگیری از بارداری نیز باید استفاده نمود.
5- در صورتی که یک نوبت مصرف دارو فراموش شود، به محض یادآوردن آن نوبت باید مصرف شود، ولی اگر تقریباً زمان مصرف بعدی فرا رسیده باشد، از مصرف آن نوبت خودداری کرده ومقدار مصرف بعدی نیز نباید دوبرابر گردد.

دارو های هم گروه امپی سیلین

B :
May be acceptable. Either animal studies show no risk but human studies not available or animal studies showed minor risks and human studies done and showed no risk.

Lactation: Excreted in breast milk, use caution
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
00083
00084
01386
00086
00085
01387
00080
00081
00082

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
سوسپانسیون کوثر-آمپی سیلین 125 میلی گرم
سوسپانسیون آمپی سیلین فارابی 125 میلی گرم
کپسول فار-آمپی سیلین 250 میلی گرم
کپسول کوثر-آمپی سیلین 250 میلی گرم
سوسپانسیون کوثر-آمپی سیلین 250 میلی گرم
سوسپانسیون آمپی سیلین فارابی 250 میلی گرم
کپسول کوثر-امپی سیلین 500 میلی گرم
کپسول امپی سیلین فارابی 500 میلی گرم
ویال آمپیکسیل 1 گرم
ویال آمپی سیلین دانا 1 گرم
ویال آمپیکسیل 250 میلی گرم
ویال آمپی ویل 250 میلی گرم
ویال آمپیکسیل 500 میلی گرم
ویال آمپیویل 500 میلی گرم
سوسپانسیون آمپیرال 250میلی گرم/5میلی لیتر
کپسول آمپی سیلین آفا شیمی 500 میلی گرم
کپسول آمپیرال 500 میلی گرم
ویال آمپی سیلین آفاشیمی 1 گرم
ویال آمپی سیلین آفاشیمی 250 میلی گرم
ویال آمپی سیلین آفاشیمی 500 میلی گرم
سوسپانسیون آمپی سیلین آفا شیمی 125میلی گرم/5میلی لیتر
سوسپانسیون آمپی سیلین آفا شیمی 250میلی گرم/5میلی لیتر
Ampicillin available in Iran

Ampicillin available in Iran

Brand names
COSAR-AMPICILLIN 125MG POW SUSP
AMPICILLIN FARABI 125MG 100ML POWDER FOR SUSP
FAR-AMPICILLIN 250MG CAP
COSAR-AMPICILLIN 250MG CAP
COSAR-AMPICILLIN 250MG POW SUSP
AMPICILLIN FARABI 250MG 100ML POWDER FOR SUSP
COSAR-AMPICILLIN 500MG CAP
AMPICILLIN FARABI 500MG CAP
AMPIXILL 1G VIAL
AMPICILLIN DANA 1G VIAL
AMPIXILL 250MG VIAL
AMPIVIL 250MG VIAL
AMPIXILL 500MG VIAL
AMPIVIL 500MG VIAL
AMPIRAL 250MG/5ML POWDER FOR SUSP
AMPICILLIN AFA CHEMIE 500MG CAP
AMPIRAL 500MG CAP
AMPICILLIN AFA CHEMIE 1G VIAL
AMPICILLIN AFA CHEMIE 250MG VIAL
AMPICILLIN AFA CHEMIE 500MG VIAL
AMPICILLIN AFA CHEMIE 125MG/5ML POWDER FOR SUSP
AMPICILLIN AFA CHEMIE 250MG/5ML POWDER FOR SUSP

چنانچه در خصوص "امپی سیلین" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image
گلوریپا داروسازی عبیدی هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب