آتراکوریوم بسیلات

داروهای مسدود کننده عصب- عضله
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف آتراکوریوم بسیلات


آتراكوريوم به عنوان داروي بيهوشي براي شل كردن عضلات و تسهيل كنترل بيمار طي تنفس مصنوعي مكانيكي مصرف مي شود. همچنين براي لوله گذاري داخل ناي و جراحي هايي كه نسبتاً طولاني مدت هستند و شل شدن عضلات در آنها ضرورت دارد، به كار مي رود. همچنين در درمان كاهش شدت انقباضات عضلاني ناشي از حملات تشنجي مصرف شده است.

مکانیسم اثر آتراکوریوم بسیلات

آتراكوريوم با استيل كولين در اتصال به گيرنده هاي كولينرژيك صفحه محركه انتهايي رقابت و با مهار انتقال عصبي پاسخ صفحه محركه انتهايي به استيل كولين را كاهش مي دهد و باعث فلج عضلات اسكلتي مي شود.

فارماکوکینتیک آتراکوریوم بسیلات

نيمه عمر دفع دارو 20 دقيقه است. زمان رسيدن به حداكثر اثر دارو 10-7/1 دقيقه است. دفع دارو كليوي و صفراوي است. بعد از تزريق دارو در بيهوشي متعادل، 25 درصد پاسخ پرشي عضلات در 45-35 دقيقه و 95 درصد پاسخ در 70-60 دقيقه به حالت عادي بازمي گردد. در بيهوشي متعادل 30 دقيقه و در بيهوشي استنشاقي 40 دقيقه بعد از شروع هوشياري 95 درصد پاسخ عضلاني به حالت عادي مي گردد.

عوارض جانبی آتراکوریوم بسیلات

كاهش فشار خون، قرمز شدن پوست، گلودرد و لارنگواسپاسم از عوارض جانبي مهم و نسبتاً‌ شايع دارو مي باشند.

تداخلات دارویی آتراکوریوم بسیلات

دارو با آمينوگليكوزيدها، بي حس كننده هاي موضعي تزريقي، كاپرئومايسين، لينكومايسين، پلي ميكسين ها، پروكائين آميد، كينيدين و ايپوئيدها تداخل دارد.

هشدار ها آتراکوریوم بسیلات

1. با محلول هاي قليايي(مثل باربيتورات تزريقي) مخلوط نشود چون غير فعال شده و رسوب مي نمايد. همچنين با محلول رينگرلاكتات رقيق نشود چون تخريب دارو سريعتر صورت مي گيرد.
2. در بيماراني كه آزاد شدن هيستامين ممكن است خطرناك باشد، بيماري عصبي- عضلاني، اختلالات شديد الكتروليت يا كارسينوما، مقدار مصرف دارو، به دليل افزايش انسداد عصبي- عضلاني و مشكل در هوشيابي، بايد كاهش يابد. مصرف زياد دارو ممكن است باعث آزاد شدن ناگهاني هيستامين شود.
3. تزريق سريع داخل وريدي و يا مقادير زياد دارو ممكن است باعث آزاد شدن ناگهاني هيستامين شود.
4. مصرف مقادير بيش از حد دارو ممكن است منجر به ضعف مدام تنفسي يا آپنه و كلاپس قلبي عروقي شود. براي به حداقل رساندن خطر مصرف بيش از حد، توصيه مي شود از تحريك كننده اعصاب محيطي، براي پيشگيري پاسخ بيمار به دارو استفاده شود.

توصیه های دارویی آتراکوریوم بسیلات

1. دارو از راه وريدي تزريق شود چون از راه عضلاني ممكن است باعث تحريك بافت شود.
2. دارو اثر شناخته شده اي روي هوشياري يا آستانه درد ندارد بنابراين به عنوان داروي كمكي در جراحي، بايد مقدار كافي از داروي بيهوشي در دسترس باشد.
3. در هيپوترمي طول و شدت اثر دارو افزايش مي يابد.
4. دارو نمي تواند مانع براديكاردي ناشي از بيهوش كننده ها يا ضد دردهاي مخدر شود، لذا با مصرف توام آتراكوريوم براديكاردي ممكن است بروز كند. مصرف دارو در بيماران قلبي مبتلا به تاكيكاردي، كم خطر است.
5. مقدار مصرف دارو در صورت مصرف همزمان با بيهوش كننده هاي عمومي مثل اتر، انفلوران و ايزوفلوران بايد به 50-33 درصد كاهش يابد يا مقدار مصرف آن بايد توسط يك تحريك كننده اعصاب محيطي تعيين شود. ميزان اين كاهش با هالوتان كمتر است.

دارو های هم گروه آتراکوریوم بسیلات

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Lactation: excretion in milk unknown; use with caution
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
00116
00117
02516
20758
02719
02515
21292
02109
21293
02024

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
آمپول آنکور 50میلی گرم/5میلی لیتر
آمپول آتراکورین 50 میلی گرم/5 میلی لیتر
آمپول آتراکورال 50 میلی گرم/5 میلی لیتر
آمپول آتراکوریوم کاسپین 50 میلی گرم/5 میلی لیتر
آمپول آنکور 25 میلی گرم/2.5میلی لیتر
آمپول آتراکورین 25 میلی گرم/2.5 میلی لیتر
آمپول آتراکورال 25میلی گرم/2.5 میلی لیتر
آمپول نیمبکس 2 میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
آمپول نیمبکس 2میلی گرم/میلی لیتر 2.5 میلی لیتر
آمپول نیمبکس 2 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
آمپول تراکریوم 10 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
آمپول تراکریوم 10 میلی گرم/میلی لیتر 2.5 میلی لیتر
آمپول آتراکوریوم-هاملن 10میلی گرم/میلی لیتر 2.5 میلی لیتر
آمپول آتراکوریوم-هاملن 10میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
آمپول آتراکوریوم 10میلی گرم/میلی لیتر 2.5 میلی لیتر
آمپول آتراکوریوم 10میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
آمپول سیس آتراکوریوم-هاملن 2میلی گرم/میلی لیتر 2.5 میلی لیتر
آمپول سیس آتراکوریوم-هاملن 2میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
ویال آنسیس 2میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
آمپول سیس-آتروکورال 2 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
آمپول سیس-آتروکورین 2 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
آمپول سیس آتروکوریوم آی پی دی 10 میلی گرم/5 میلی لیتر
آمپول آتراکوریوم داروپخش 25 میلی گرم/2.5 میلی لیتر
آمپول آتراکوریوم داروپخش 50 میلی گرم/5 میلی لیتر
آمپول رزترا 10 میلی گرم/5 میلی لیتر
Atracurium Besilate available in Iran

Atracurium Besilate available in Iran

Brand names
ANECUR 50MG/5ML AMP
ATRACORIN 50MG/5ML AMP
ATRACURAL 50MG/5ML AMP
ATRACURIUM CASPIAN 50MG/5ML AMP
ANECUR 25MG/2.5ML AMP
ATRACORIN 25MG/2.5ML AMP
ATRACURAL 25MG/2.5ML AMP
NIMBEX Injection 2 mg/ml,10 ml
NIMBEX Injection 2 mg/ml,2.5 ml
NIMBEX Injection 2 mg/ml,5 ml
TRACRIUM Injection 10 mg/ml,5 ml
TRACRIUM Injection 10 mg/ml,2.5 ml
ATRACURIUM-HAMELN Injection 10 mg/ml,2.5 ml
ATRACURIUM-HAMELN Injection 10 mg/ml,5ml
ATRACURIUM Injection 10mg/ml,2.5 ml
ATRACURIUM Injection 10mg/ml, 5 ml
CISATRACURIUM-HAMELN Injection 2 mg/ml, 2.5 ml
CISATRACURIUM-HAMELN Injection 2 mg/ml, 5 ml
ANECIS® 2MG/ML 10ML VIAL
CIS-ATRACURAL® 2MG/ML 5ML AMP
CIS ATRACORINE® 2MG/ML 5ML AMP
CISATRACURIUM IPD 10MG/5ML 5ML AMP
ATRACURIUM DP 25MG/2.5ML Amp
ATRACURIUM DP 50MG/5ML Amp
ROSATRA 10 MG/5ML AMP
گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب آموزش تکنسین دارویی اصفهان
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب