کارنیتین

! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف کارنیتین

کوفاکتور ضروری برای متابولیسم اسیدهای چرب.
الف- درمان کمبود کارنیتین اولیه:
ب- درمان کمبود کارنیتین ثانویه به بیماری ها یا همودیالیز:

فارماکوکینتیک کارنیتین

دوز های خوراکی لووکانیتین جذب آهسته و ناکاملی از دستگاه گوارش دارند. فراهم زیستی دارو تنها در حدود 10-15% می باشد. دارو به پروتئین های پلاسما متصل نمی شود.

عوارض جانبی کارنیتین

تهوع، اسهال، استفراغ، کرامپ های شکمی، تغییر بوی بدن ناشی از تولید متابولیت تری متیل آمین ، تشنج

هشدار ها کارنیتین

هر دو فرم ایزومر L و DL کارنیتین استفاده می شود اما به نظر می رسد که تنها فرم L موثر بوده و از طرفی فرم DL می تواند منجر به کمبود کارنیتین شود.

دارو های هم گروه کارنیتین

B :
May be acceptable. Either animal studies show no risk but human studies not available or animal studies showed minor risks and human studies done and showed no risk.

Lactation: not studied, weigh risk/benefit
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
10660
13060
01422
11514
00744
00743
00220
15527
11437
06883
08331

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص کارنی تین پورسینا 250 میلی گرم
قرص ال-کارنیتین اوه سینا 250 میلی گرم
قرص ال-کارنی تین مینو 250 میلی گرم
قرص کارنی مکس 250 میلی گرم
قرص ال-کارنیتین تولیددارو 250 میلی گرم
شربت کارنیتین شهردارو 1گرم/10 میلی لیتر 60 میلی لیتر
شربت ال نیتین 500 میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر
محلول خوراکی ال-کارنیت 1گرم/10 میلی لیتر 120 میلی لیتر
آمپول مدیسه 200 میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
محلول خوراکی اینتلکتا 1 گرم/10 میلی لیتر
قرص جویدنی کارنیتن 1 گرم
محلول خوراکی کارنی تن 1 گرم/10 میلی لیتر
آمپول کارنیتن 200 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
آمپول اینتلکتا 200 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
محلول خوراکی اینستوم 1 گرم/10 میلی لیتر
ساشه ال-کارنیتین یورونچرال 1گرم/15 میلی لیتر
قرص ال کارنیتین-امین 250 میلی گرم
قرص ال کارنیتین-حکیم 250 میلی گرم
قرص ال-کارنیتین اسوه 250 میلی گرم
ساشه ال-کارنیت البرزدارو 1گرم
قرص ال کارنیتین راموفارمین 330 میلی گرم
ویال خوراکی ال-کارنیتین بی اس کی
قرص جوشان ال کارنیتین + چای سبز ویتاپرا اکتیو
کپسول ال کارنیتین کوکیوتن داروپخش 50+10 میلی گرم
ساشه ال-کارنیتین هیلوسان
قرص وانا برن ال کارنیتین
قرص ال کارنیتین ویتاپ 1000 میلی گرم
قرص ال کارنیتین ژن استار 1000 میلی گرم
قرص ال کارنیتین فارمامیکس 1000 میلی گرم
Carnitine available in Iran

Carnitine available in Iran

Brand names
CARNITINE PURSINA 250MG TAB
L-CARNITINE AVICENNA 250MG TAB
L-CARNITINE MINOO 250MG TAB
CARNIMEX 250MG TAB
L-CARNITINE TOLIDDAROU 250MG TAB
CARNITINE SHAHRDAROU 1G/10ML 60ML SYRUP
ELNITINE 500MG/5ML 120ML SYRUP
L-CARNITE 1G/10ML 120ML ORAL SOL
MEDICE Injection 200 mg/ml,5 ml
INTELECTA Solution 1g/10ml,Oral
CARNITENE Tablet 1g,Chewable
CARNITENE Solution 1g/10ml,Oral
CARNITENE Injection 200 mg/ml,5 ml
INTELECTA Injection 200 mg/ml,5 ml
INESTOM Solution 1g/10ml,Oral
L-Carnitine Euronatural 1 g/15 ml Sachet
L CARNITINE-AMIN® 250MG TAB
L CARNITINE-HAKIM® 250MG TAB
L-CARNITINE OSVEH 250MG TAB
L-CARNIT ALBORZDARU 1G/10ML SACHET
L- Carnitine RAMOPHARMIN 330MG Tablet
L-CARNITINE BSK 1000MG ORAL Vial
L-Carnitine +Green Tea Vitpra Active EFF Tablet
L-Carnitine/CoQ10 DP 50+10 MG Capsule
L-Carnitin Heilusan Direkt-Sticks
Vana Burn L Carnitin Tablet
L-CARNITINE VITAP 1000 MG Tablet
L-CARNITINE GENESTAR 1000 MG Tablet
L-CARNITINE PHARMAMIX 1000 MG Tablet
گلوریپا داروسازی عبیدی فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب