اکوتیوپات آیوداید

! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف اکوتیوپات آیوداید

اكوتيوفات در درمان گلوكوم با زاويه باز، انسداد مجراي خروجي مايع زلاليه، به دنبال برداشتن عنبيه، لوچي تطابقي همگرا، بعضي از انواع گلوكوم ثانويه كه با التهاب مجموعه عنبيه، جسم مژگاني و مشيميه همراه نباشد، به خصوص در گلوكوم بعد از جراحي آب مرواريد مصرف مي شود.

مکانیسم اثر اکوتیوپات آیوداید

اكوتيوفات يك مهار كننده قوي و طولاني اثر آنزيم كولين استراز مي باشد. با مهار اين آنزيم كه روزها تا هفته ها طول مي كشد، باعث ايجاد ميوز و فلج تطابقي چشم مي شود.

فارماکوکینتیک اکوتیوپات آیوداید

پس از مصرف موضعي در چشم، طي 30-10 دقيقه مردمك چشم تنگ مي شود. اين اثر به مدت چندين روز تا 4 هفته ادامه مي يابد. كاهش فشار داخل چشم پس از گذشت 8-4 ساعت از مصرف دارو قابل تشخيص است و طي 24 ساعت به اوج خود مي رسد. اين اثر به مدت چندين روز تا 4 هفته ادامه مي يابد.

منع مصرف اکوتیوپات آیوداید

التهاب عنبيه، جسم مژگاني، و مشيميه گلوكوم با زاويه بسته قبل از برداشتن عنبيه يا در بيماران مبتلا به گلوكوم با زاويه باريك، گلوكوم همراه با التهاب عنبيه و جسم مژگاني نبايد مصرف شود.

عوارض جانبی اکوتیوپات آیوداید

سردرد، خستگي عضلاني، افزايش فعاليت(در كودكان مبتلا به سندرم داون)، گر گرفتگي، برادي كاردي، اشك ريزش، سوزش چشم، تاري ديد، حساسيت به نور، اسپاسم تطابقي، تكان هاي عضله پلك، قرمزي و ضخيم شدن ملتحمه، اسهال، كرامپ هاي شكمي، افزايش ترشح بزاق، تهوع، استفراغ و تكرر ادرار از عوارض اين دارو هستند.

تداخلات دارویی اکوتیوپات آیوداید

تجويز همزمان با ادرفونيوم، نئوستيگمين، پيريدوستيگمين و ساير داروهايي كه فعاليت سيستم كولينرژيك را افزايش مي دهند، موجب تشديد اثرات فارماكولوژيك اين دارو مي شود. مصرف اين دارو به همراه سوكسينيل كولين موجب بروز آپنه طولاني مدت و كلاپس قلبي- عروقي مي شود.

هشدار ها اکوتیوپات آیوداید

اين دارو در موارد زير بايد با احتياط مصرف شود:
تحريك پذيري زياد عصب واگ، آسم نايژه اي، اختلالات اسپاسمي گوارشي، قرحه گوارشي، كمي فشار خون، برادي كاردي، سابقه انفراكتوس ميوكارد، صرع، پاركينسون و ساير اختلالاتي كه ممكن است به اثرات ناشي از افزايش تحريك پذيري عصب واگ پاسخ نامطلوبي دهند.

توصیه های دارویی اکوتیوپات آیوداید

1. به دليل ايجاد تاري ديد، هنگام مصرف اين دارو از رانندگي در شب و انجام كارها در نور كم خودداري شود.
2. در صورت استفاده از ديگر قطره هاي چشمي، بايد حداقل 5 دقيقه بين مصرف دو دارو فاصله باشد.
3. بعد از چكاندن قطره چشمي، پلك ها را بر روي هم نبايد فشار داد و حتي الامكان بايد از پلك زدن زياد نيز خودداري كرد.
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
01865
00476
00477
00478

فروشگاه دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب